0

THE NEW YEAR CELEBRATIONS IN ITALY

Italia

New Year in Italy is a really great occasion. Italians are festive people who like dancing, singing and having great parties.

An old tradition that is still followed in the south of Italy, is throwing your old things out the window to symbolize that you are ready to accept the New Year.

Most towns in Italy have public fireworks in a central square. Naples is known for having one of the best and biggest displays in the country. Smaller towns build bonfires in the central square where villagers will celebrate untill early morning.

Many towns have public music and dancing before the fireworks. Rome, Milan, Bologna, Palermo, and Naples put on big popular outdoor shows with pop and rock bands. These events can sometimes be seen on television, too.

Реклама
0

Անգլերենի ֆլեշմոբ

1.Երբմիբանանելութույլտվությունենքխնդրում, հայերենասումենք.<<Կարելի՞ է…>>, իսկանգլերեն՝ <<May I…?>>:

Երբմիբանայնքանէլչենքուզումանել, բայցստիպվածենքանելդա, հայերենումասումենք.<<Եսստիպվածեմ…>>, իսկանգլերեն՝<<I have to…>>:

 

Երբ մեզ համար միևնույնն է մի բան անելը կամ չանելը, բայց ուզում ենք, որդիմացինի կամքով լինի, հայերենում ասում ենք.«Բացե՞մ…, օգնե՞մ…, տանե՞մ…, բերե՞մ… », իսկ անգլերենում՝ «Shall I open…? Shall I help …? Shall I bring?»:

Այս բոլորնշված դեպքերում չի գործածվում «must-պետք է» բառը:

 

1.Դու ուզում ես դիտել մի հեռուստահաղորդումԻ՞նչ կասես այդ դեպքումԸնտրեք ճիշտ պատասխանը:

a)May I watch this TV show?

b)Do I have to watch this TV show?

2.Քո պապիկն ասում է, որ լավ չի զգում: Ի՞նչ կասես:

 1. a) Shall I bring you a glass of water?
 2. b) Must I bring you a glass of water?

3.Ցուրտ է սենյակում և պատուհանն էլ բաց է: Ի՞նչ կասես:

 1. a) Do I have to close the window?
 2. b) May I close the window?

4.Քո մայրիկի պայուսակը ծանր է: Ի՞նչ կասես:

 1. a) Shall I help you mum?
 2. b) Do I have to help you, mum?

5.Դու ուզում ես օգտվել քո ընկերոջ համակարգչից: Ի՞նչ կասես:

 1. a) May I use your computer?
 2. b) Shall I use your computer?

6.Դու վատ ես զգում և ուզում ես դուրս գնալ դասասենյակից: Ի՞նչ կասես:

 1. a) Must I go out?
 2. b) May I go out?

 

 

 1. If you have a pet at home, write at least 5-6 sentences about them. If you have no pets at home, write about your toys. (pet –տանըպահվողկենդանի՝շունկատու..)

 

I have a cat its name is Murka.She is little and black.Myeat has got a small nore,big green eyes and a nice tail.Murka is a lively cat and I like to play with her at home.Most of all Murka likes to sit under the table in the kitchen or to  on the carpet in my room. My cat likes to purr sitting near me

 

 

 1. Ենթադրենքնամակագրական կապ ունես մի ամերիկացի քո հասակակցի հետ

Պատմիր նրան քո դպրոցի մասին: Write about your school.

 

Our school is large and ight.It is neither old nor new.There is a schoolyard around it.There are many trees near the school.You can see a sportsgraund behind  the school.Sometimes  we have baysical training lessons there.Our school has two floors.There are many classrooms in it. They are big and light and each of them has got two large windows  with curtains, flowers on the windowsills, a bookcare near the door and a blackboard on the wall.

 

0

Իմ ընթերցանության ոճը

 

Ես սիրում եմ գիրք կարդալ ազատ ժամանակ։Ես շատ եմ սիրում կարդալ ուսուցողական գրքեր,իմ սիրած գիրքը <<ՎԱԽԹԱՆԳ ԱՆԱՆՅԱՆԻ >>գիրքն է։Ես  եթե տեսնում եմ անծանոթ բառ գրքի մեջ, միանգամից  գրում եմ բառարանիս մեջ և թարգմանում։Ես այդքան էլ շատ գիրք չեմ կարդացել, բայց շատ եմ սիրում կարդալ,կարդում եմ շատ դանդաղ,որպեսզի հասկանամ, կարողանամ պատմել իմ ընկերներին։Ես սիրում եմ պատմություններ։Իմ սիրած էպոսը <<ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹՆ Է>>։Ես շատ եմ սիրում կարդալ նույն գիրքը  մի քանի անգամ։

0

Սեբաստացու ընթերցանության ոճը

Անոր անխոնջ ընթերցանութիւնն և ուսումնասիրելու ոճը, որոնց վրայ չեմ ուզեր բոլորովին լռութեամբ անցնիլ, կրնան օրինակ մը ըլլալ իրեն հասակակից պատանեաց: Երբ գիրք մը սկսէր կարդալ, ձեռքէ չէր թողուր, մինչեւ որ չաւարտէր ամբողջ և հասու չըլլար անոր բոլոր իմաստներուն, ոճով մը և կարգով մը կը կարդար, ոչ նման իրեն շատ հասակակիցներուն, որոնք գրքերու ստէպ փոփոխութեամբ կուզեն անցնել իրենց ձանձրույթը: Երբ խրթին բառի կամ իմաստի մը հանդիպէր, առանց քննելու չէր անցներ  և ոչ ալ երկար ժամանակ  կը կենար վրան, այլ առանձին տետրի մէջ կը նշանակէր, որ յետոյ նոյն գրքին լուսաւոր տեղեաց հետ բաղդատելով հասկնար կամ գիտնական անձանց հարցնելով տեղեկանար: Անոր ընթերցանութեան չափ չկար. ոչ միայն սենեկին մէջ, այլ նաեւ դուրսը, պարտեզին մէջ, ճանապարհորդելու ժամանակ հետիոտն կամ գրաստի վրայ, միշտ ձեռքը գիրք մը ունէր: Ոչ մէկ առարկայ կամ զբաղումն կարող  չէր ցրումն պատճառել անոր կամ ետ կեցնել զինքն ընթերցումէն: Եղան օրեր՝ որ առանց ուտելու անցուց, գրքերու մէջ ընկղմած բոլորովին: Գեղեցիկ և յարմար օրինակները կամ վկայութիւնները միտքը կը պահէր, մեծ յիշողութեան տէր ըլլալով, կամ առանձին թղթիկներու վրայ կը նշանակէր, որով երբ հարկ ըլլար քարոզ տալ կամ հոգեւոր բանի մը վրայ խոսիլ, միշտ պատրաստ ունէր կարեւոր նյութերը: Յիշողութեան հետ՝ սուր անդրադարձութիւն մը ալ ունէր, արթուն և ըմբռնող միտք մը, որ ոչ միայն գրութեանց՝ այլ և գործերուն մէջ կերեւի:

ԱՇԽԱՐՀԱԲԱՐ

Նրա անխոնջ ընթերցանությունը և ուսումնասիրելու ոճը, որոնց մասին չեմ ուզում բոլորովին լռել, կարող են օրինակ լինել իրենց հասակակից պատանիների համար: Երբ գիրք էր սկսում կարդալ, ձեռքից չէր թողնում, մինչև որ չէր ավարտում ամբողջությամբ և չհասներ, չհասկանար բոլոր իմաստները, կարդում էր ոճով և կարգով, ոչ իր հասակակիցների նման, ովքեր գրքերի հաճախակի փոփոխությամբ ուզում են անցկացնել իրենց ձանձրույթը: Երբ դժվար իմաստի կամ բառի էր հանդիպում, առանց քննելու չէր անցնում և ոչ էլ երկար ժամանակ էր կորցնում դրա վրա, այլ առանձին տետրի մեջ նշում էր, որ հետո նույն գրքի բացատրությունների հետ համեմատելով հասկանար կամ գիտնական անձանց հարցնելով տեղեկանար: Նրա համար ընթերցանության չափ չկար. ոչ միայն սենյակի մեջ, այլ նաև դրսում, պարտեզում, ճանապորհորդելու ժամանակ հետիոտն կամ գրաստի (կառքի) վրա, միշտ ձեռքում գիրք ուներ: Ոչ մի առարկա կամ զբաղմունք չէր կարող շեղել կամ հետ պահել իրեն ընթերցումից: Եղել են օրեր, որ առանց ուտելու անցկացրեց, գրքերի մեջ ամբողջովին ընկղմված: Գեղեցիկ և հարմար օրինակները կամ վկայությունները մտքում էր պահում, մեծ հիշողության տեր լինելով, կամ առանձին թղթիկների վրա նշում էր, որով երբ հարկ էր լինում քարոզ տալ կամ հոգևոր բանի մասին խոսել, միշտ պատրաստ ունենում էր կարևոր նյութերը: Հիշողության հետ սուր անդրադարձ էլ ուներ, արթուն և ըմբռնող միտք, որ ոչ միայն գրությունների, այլ նաև գործերի մեջ էլ էր երևում: